Medlemmer

Sopraner

Kirsti

Kirsti

Marie Therese

Marie Therese

Ellinor

Ellinor

Kjersti

Kjersti

Tonje

Tonje

Marthe

Marthe

Ina - permisjon vår 2022

Ina - permisjon vår 2022

Kari

Kari

Elin

Elin

Alter

Karin Marie

Karin Marie

Ann Kristin

Ann Kristin

Ingunn

Ingunn

Lisbet

Lisbet

Hillevi

Hillevi

Ledig plass til en 1. alt

Helen

Louise - bilde kommer

Tenorer

Alf Mathias

Alf Mathias

Svein

Svein

Dag

Dag

Eirik

Bilde kommer

Lars

Ledig plass til en 2. tenor

Ledig plass til en 1. tenor

Ledig plass til en 2. tenor

Basser

Karl Morten - permisjon vår 2022

Karl Morten - permisjon vår 2022

Paul Mozart

Bilde kommer

Asgeir

Bilde kommer

Sverre -permisjon vår 2022

Bilde kommer

Oskar

Bilde kommer
Bjørnar

Bjørnar

Ledig plass til en 1. bass

Ledig plass til en 2. bass

Leidg plass til en 1. bass

Ledig plass til en 2. bass